test
Homeกิจกรรมสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย จัดพิธีมอบทุน การศึกษาต่อเนื่อง ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นจำนวน 23 ทุน

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย จัดพิธีมอบทุน การศึกษาต่อเนื่อง ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นจำนวน 23 ทุน

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย จัดพิธีมอบทุน การศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2564 ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นจำนวน 23 ทุน จำนวนเงิน 335,000 บาท 

แบบ ออนไลด์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมี พลเอก ชูชาติ บัวขาว นายกสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัยเป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต

ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย นักเรียนที่ได้รับทุน ร่วมพิธี เมื่อ 14  กันยายน 2564

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments