test
Homeกิจกรรมสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย ร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และผู้นำองค์กรประชาคมทุกองค์กร ในพิธีบวงสรวงฯ บูรพาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อขออนุญาตจัดสร้างเหรียญ รุ่น ”ที่ระลึกถวายพระนามพระพุทธไตรรัตนนายกโลกนาถ (หลวงพ่อสามเสน)“

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย ร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และผู้นำองค์กรประชาคมทุกองค์กร ในพิธีบวงสรวงฯ บูรพาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อขออนุญาตจัดสร้างเหรียญ รุ่น ”ที่ระลึกถวายพระนามพระพุทธไตรรัตนนายกโลกนาถ (หลวงพ่อสามเสน)“

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 นายวรินทร์ ศาสตรวาหา และนายเอกสิทธิ์ สุขโหตุ อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย เป็นตัวแทน นายอรรถพล เจริญชันษา นายกสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย ร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และผู้นำองค์กรประชาคมทุกองค์กร ในพิธีบวงสรวงฯ บูรพาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อขออนุญาตจัดสร้างเหรียญ รุ่น ”ที่ระลึกถวายพระนามพระพุทธไตรรัตนนายกโลกนาถ (หลวงพ่อสามเสน)“ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
โดยท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นผู้ถวายพระนาม โดยมี : พระภาวนาวชิรมงคล วิ. (หลวงพ่อสมพร ฐิตธมฺโม ป.ธ.๕) วัดป่าธรรมโสภณ จังหวัดลพบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีบูชา พระพุทธไตรรัตนนายกโลกนาถ (หลวงพ่อสามเสน) พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารจากทุกองค์กร

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments