test
Homeกิจกรรมสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย ระดมเงินบริจาคสมทบทุน ในโครงการ "ให้เพื่อต่อลมหายใจ" สำหรับผลิตเครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow จำนวน 9 เครื่อง

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย ระดมเงินบริจาคสมทบทุน ในโครงการ “ให้เพื่อต่อลมหายใจ” สำหรับผลิตเครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow จำนวน 9 เครื่อง

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย ร่วมกับ ครู อาจารย์ นักเรียนเก่า และเครือข่ายชาวสามเสนวิทยาลัย ระดมเงินบริจาคสมทบทุนให้กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในโครงการ "ให้เพื่อต่อลมหายใจ" สำหรับผลิตเครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow จำนวน 9 เครื่อง 

เพื่อแจกจ่ายให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลน โดยมี พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองปลัดกระทรวงกลาโหม ในฐานะนายกสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย พร้อมด้วย นาย อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และ นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมส่งมอบเงินบริจาคจำนวนทั้งสิ้น 495,000 บาท ให้กับ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และเทคโนโลยีสุขภาพ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร และนายบรรณสาร จันทร์สมศักดิ์ ที่ปรึกษาสถาบัน กรรมการ และรักษาการผู้จัดการ มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments