header Slide

0
header Slide

0
header Slide

0

About Us

ประวัติการก่อตั้งสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย

ในอดีตเมื่อปีการศึกษา 2508 สมัยอาจารย์มนตรี ชุติเนตร เป็นอาจารย์ใหญ่ ได้มีการจัดงานพบปะสังสรรค์ระหว่างนักเรียนเก่าขึ้นในโรงเรียน โดยอาจารย์ประยงค์ สุพานิช เป็นผู้ดำริริเริ่ม และอาจารย์สุบรรณ มีทองคำ เป็นผู้ร่วมปรึกษาสนับสนุนในการจัดและขายบัตร จากการที่รู้จักเด็กนักเรียนเก่าอย่างดีจึงขายบัตรได้ มีนักเรียนเก่ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เงินที่ได้จากการจัดงานดังกล่าวมอบให้โรงเรียนส่วนหนึ่ง จัดไว้เป็นส่วนที่ก่อตั้งสมาคมฯ อีกส่วนหนึ่งในการจัดงานบางปีก็มีอุปสรรคด้านการขอใช้สถานที่และการลนับลนุน แต่มิได้ย่อท้อ พยายามจัดงาน ถึงขนาดที่บางปีอาจารย์ประยงค์ สุพานิช ต้องเช่าสถานที่วังสราญรมย์จัดงานรวมนักเรียนเก่าขึ้นมาได้สำเร็จ

กรรมการบริหารสมาคม

พลเอก ชูชาติ บัวขาว

นายกสมาคม นักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์

อุปนายกสมาคมฯ

นายอภิชาติ ชโยภาส

อุปนายกสมาคมฯ

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

Samsen Smart Connect

พี่ น้อง หางาน Find a job