test
Homeกิจกรรมพลเอกชูชาติ บัวขาว มอบรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่น ประจำปี 2564

พลเอกชูชาติ บัวขาว มอบรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่น ประจำปี 2564

พลเอกชูชาติ บัวขาว รองปลัดกระทรวงกลาโหม ในฐานะนายกสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย มอบรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่น ประจำปี 2564 สาขาข้าราชการ ให้แก่ นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา สามเสนรุ่น 17 ที่ห้องรับรอง อาคารศาลยุติธรรม ศาลฎีกา โดยมี นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม,พลเอกชูเดช จันทนวงษ์ และ พลตรี ธชา จินตวร ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments