test
Homeกิจกรรมพลเอกชูชาติ บัวขาว ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษา

พลเอกชูชาติ บัวขาว ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษา

พลเอกชูชาติ บัวขาว นายกสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จำนวน 130 คน ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยในการนี้ ทางสมาคมนักเรียนเก่าฯ ได้มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments