test
Homeกิจกรรมกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ พลเอก ชูชาติ บัวขาว

กรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ พลเอก ชูชาติ บัวขาว

นายธงรบ ด่านอำไพ อุปนายกสมาคมฯ พลตรี นพปฎล กุลจรรยาวิวัฒน์ เลขาธิการสมาคมฯ
นางสุนันทา เชาวนสวัสดิ์ และร้อยเอกหญิง ดาว สุนทรเกส กรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นผู้แทนคณะกรรมการบริหารฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ พลเอก ชูชาติ บัวขาว นายกสมาคมฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565
ณ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป)

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments