Homeข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญสมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมบัวชมพู...

ขอเชิญสมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมบัวชมพู อาคาร 1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ขอเชิญสมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567          ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30-12.00 น.   ณ ห้องประชุมบัวชมพู อาคาร 1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  ทั้งนี้ ขอให้ท่านนำบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้   มาใช้เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วย (สิ้นสุดลงทะเบียนเวลา 10.30 น.)
สามารถตรวจสอบรายชื่อสมาชิกฯ ด้วยการสแกน QR Code หรือที่ http://samsenalumni.com/SamsenAlumniMember/search.php

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 095-6974226 (คุณนันทวรรณ) หรือ 095-3260004 (คุณชนาธิป)

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments