test
Homeกิจกรรมพลเอกชูชาติ บัวขาว ร่วมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มอบทุนการศึกษา

พลเอกชูชาติ บัวขาว ร่วมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มอบทุนการศึกษา

พลเอกชูชาติ บัวขาว นายกสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย ร่วมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียนทุนต่อเนื่อง ในระดับชั้น ม.1 - ม.6 จำนวน 34 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 430,000 บาท ที่ห้องบัวชมพู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยโครงการนี้ได้ดำเนินงานมาเป็นปีที่ 5 แล้ว และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดนี้ได้มีการประชุมและมีมติเห็นชอบพิจารณาทุนการศึกษากรณีพิเศษเพิ่มเติม โดยเป็นทุนต่อเนื่อง จำนวน 26 ราย และเป็นทุนกรณีพิเศษ จำนวน 8 ราย ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย 5 ด้านของสมาคมฯ ในด้านงานประสานงานองค์กร โดยมี ดร.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปกครอง ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments