test
Homeกิจกรรมสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ที่ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยมีพลเอก ชูชาติ บัวขาว นายกสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัยเป็นประธาน ซึ่งก่อนการประชุมได้มีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน สำหรับวาระที่สำคัญคือการแถลงแผนและผลงานในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งการพิจารณาระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน การแก้ไขข้อบังคับของสมาคมฯ และการประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอลสามเสนคัพ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 92 คน ครบองค์ประชุมนอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมให้สมาชิกได้ร่วมสนุก อาทิ การมอบร่มที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงรูปในเฟชบุ๊กและมียอดไลค์เกิน 30 ไลค์, การมอบรางวัลให้กับรุ่นที่มีผู้มาร่วมประชุมมากที่สุด โดยอันดับ 1 ได้แก่ รุ่น 34, อันดับ 2 รุ่น 23 และ อันดับ 3 รุ่น 24 บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ซึ่งงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากศิษย์ปัจจุบันมาช่วยอำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆ ด้วย
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments