test
Homeกิจกรรมพลเอกชูชาติ บัวขาว ร่วมในพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.)

พลเอกชูชาติ บัวขาว ร่วมในพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.)

         พลเอกชูชาติ บัวขาว นายกสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย ร่วมในพิธีรับ-ส่งหน้าที่
ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) จากพลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข

โดยในช่วงเช้า เวลา 09.00 น. ได้มีพิธีสักการะพญาคชสีห์ บริเวณหน้าอาคารชั้น 1 สทป.
จากนั้น 11.00 น. ได้มีพิธีลงนามในเอกสารการรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชาตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทป. เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องราชเสนีย์พิทักษ์ ชั้น 10 สทป.

โดยในเวลา 13.00 น. พลเอกชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้ตรวจเยี่ยม พบปะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน ที่ห้องปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายและหน่วยงาน ซึ่งพิธีการต่างๆ จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 มีการจำกัดจำนวนผู้ร่วมงานและแบ่งการร่วมงานเป็น 2 ห้องผ่านระบบออนไลน์

https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_6817767

https://www.msk-news.com/2022/01/19_5.html

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments