test
Homeกิจกรรมสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย มอบแอลกอฮอล์สเปรย์การ์ด

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย มอบแอลกอฮอล์สเปรย์การ์ด

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย มอบแอลกอฮอล์สเปรย์การ์ด เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ให้กับคณะครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประกอบด้วย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับละ 12 ห้อง รวม 36 ห้อง และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับละ 17 ห้อง รวม 51 ห้อง รวมจำนวนคุณครูและนักเรียนทั้งสิ้น 3475 คน มูลค่า 70,000 บาท
โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะอุปนายกสมาคมฯ (สามเสนรุ่น 27) เป็นผู้มอบให้กับ ดร.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และตัวแทนนักเรียนแต่ละห้อง
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments