test
Homeกิจกรรมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ส่งมอบคอมพิวเตอร์ Apple iMac พร้อม Application จำนวน ๒๑ ชุด ให้กับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ส่งมอบคอมพิวเตอร์ Apple iMac พร้อม Application จำนวน ๒๑ ชุด ให้กับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

104212477_3127403580671545_160810864332804655_n
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ท่านโอฬาร ศักยโรจน์กุล นายกสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์ Apple iMac พร้อม Application จำนวน ๒๑ ชุด และ Apple TV จำนวน ๑ ชุด มูลค่า ๑,๑๖๓,๘๓๙.๒๓ บาท ให้กับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยมีท่านสหชัย สาสวน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ
คอมพิวเตอร์ Apple iMac ทั้ง ๒๑ เครื่องนี้ ได้ติดตั้งอยู่ในห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ iMac เพื่อให้คณาจารย์และนักเรียนได้ใช้ในการเรียนการสอน พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีให้เป็นเครื่องมือสร้างสรรค์และส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอน รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย
เปิดเทอมนี้ น้องๆ ของเราก็จะได้เข้าเรียนในห้องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงกันแล้วนะครับ พวกเราศิษย์เก่ารุ่นพี่หวังว่าจะได้รับทราบความก้าวหน้าและได้เห็นผลงานจากการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Apple iMac นี้กันนะครับ
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments