test
Homeข่าวประชาสัมพันธ์นายธนกฤต ธงรัตกัมพล และ นายวรินทร์ ศาสตรวาหา อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมในงานมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนทางด้านวิชาการระดับนานาชาติ

นายธนกฤต ธงรัตกัมพล และ นายวรินทร์ ศาสตรวาหา อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมในงานมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนทางด้านวิชาการระดับนานาชาติ

นายธนกฤต ธงรัตกัมพล และ นายวรินทร์ ศาสตรวาหา อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมในงานมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนทางด้านวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งทางสมาคมฯ ได้มอบทุนการศึกษาและของที่ระลึก ให้กับนักเรียนจำนวน 5 ราย ประกอบด้วย

1. ด.ช. อาชวิน ชวาลา ชั้น ม.2/12 ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทบุคคล และเหรียญเงิน รองชนะเลิศประเภททีม ในการแข่งขันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชาติและระดับนานาชาติ โครงการ Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools (ASMOPSS)
2. เด็กชายธีรัช พิพัฒน์ธราทรชัย ชั้น ม.3/9 ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ได้รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศประเภททีม ในการแข่งขันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชาติและระดับนานาชาติ โครงการ Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools (ASMOPSS)
3. เด็กหญิงกมลวดี ทิพยรัตน์ นักเรียนชั้น ม.2/8 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการแข่งขันร้องเพลงจีน มัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย
4. เด็กชายธรรม์ณภพ เลิศบุญยพันธุ์ ม.2/12 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในกิจกรรม 13th ASEAN+3 Science Student Camp and 15th ASEAN+3 Teacher Workshop ระหว่างวันที่ 17-23 ธันวาคม 2566 ณ สาธารณรัฐเกาหลี (Korea Foundation for the Advancement of Science and Creativity+ ASEAN+3 Center for the Gifted in Science (ACGS)
5. เด็กชายปัณณ์ ต่ออุดม ม.2/12 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในกิจกรรม 13th ASEAN+3 Science Student Camp and 15th ASEAN+3 Teacher Workshop ระหว่างวันที่ 17-23 ธันวาคม 2566 ณ สาธารณรัฐเกาหลี (Korea Foundation for the Advancement of Science and Creativity+ ASEAN+3 Center for the Gifted in Science (ACGS)

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments