test
Homeข่าวประชาสัมพันธ์กรุณาตรวจ ATK และแสดงผล ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน กอล์ฟการกุศล

กรุณาตรวจ ATK และแสดงผล ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน กอล์ฟการกุศล

ตรวจ atk

สำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย
วันที่ 21 กันยายน 2565 "กรุณาตรวจ ATK และแสดงผล ก่อนเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขัน โดยผลการตรวจต้องไม่เกิน 24 ชม."

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments