Home

การแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย ปี 2564
ที่สนามคาสคาต้า กอล์ฟ คลับ จ.นครนายก

ได้รับการสนับสนุนจากบรรดาท่านนักกอล์ฟใจดีที่ร่วมกิจกรรมถึง 115 ทีม ซึ่งได้จัดการแข่งขันออกเป็น 2 วัน คือวันที่ 2 เมษายน และ 7 เมษายน

โดยกิจกรรมทั้ง 2 วันผ่านพ้นไปด้วยดี มีการจัดการแข่งขันภายใต้มาตรการรักษาระยะห่าง ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้า คลับ เฮาส์ และจัดงานเลี้ยงแยกออกเป็น 2 ห้อง
ซึ่งงานเลี้ยงในช่วงเย็นนอกจากจะมีการมอบรางวัลต่างๆ แล้ว ท่านนักกอล์ฟยังได้ร่วมสนุกลุ้นจับของรางวัลมากมาย บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน

สำหรับกิจกรรมกอล์ฟการกุศลสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย มีนายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลฯ
และมี พลเอกชูชาติ บัวขาว รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน

Line official สมาคมฯ
ขอเชิญชวน เพื่อนๆ กดลิ้งค์ติดตามข้อมูลข่าวสาร อับเดตกิจกรรมต่างๆ ของทางสมาคมฯ
และโรงเรียนได้อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง ผ่านช่องทางสื่อสาร Samsen Alumni Line-Official
ตามลิ้งค์ https://lin.ee/yNXkpqq และขอฝากบอกต่อประชาสัมพันธ์ให้แก่
เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ  ชาวชมพูเขียวกระจายตามรุ่นต่างๆ ให้ทราบด้วยครับ

         หรือ Scan QR code

`

ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อ นักเรียนเก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564

เสนอรายชื่อได้จนถึงวันที่  10 เมษายน 2564

สามารถ Download รายละเอียดเกณท์การตัดสิน และ ใบสมัครเสนอรายชื่อได้ที่นี่

Download ใบประกาศหลักเกณฑ์คัดเลือกนักเรียนเก่าดีเด่น
ที่นี้ >>ประกาศที่ 007-2564 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธี

Download ใบเสนอชื่อนักเรียนเก่าดีเด่น
ที่นี้ >>216598_ใบเสนอชื่อ นร.เก่าดีเด่น Final (แบบเขียนเติม) (1)

ติดต่อสอบถามที่
facebook เพจ : สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย
http:/www.samsenalumni.com/
หรือ ที่ทำก่ารสมาคมฯ อาคาร1 ชั้น 2 รร.สามเสนวิทยาลัย
02-278-4608 , 061-3129568

ขอบคุณครับ

เลขาฯคณะอนุกรรมการคัดเลือก นร.เก่าดีเด่น

 

ประกาศการแข่งขันฟุตบอลสามเสนคัพ ครั้งที่ 5

ตามที่สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ในการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนเก่าฯรุ่นต่างๆให้เป็นหนึ่งเดียวนั้น การแข่งขันกีฬาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถให้นักเรียนเก่าฯสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดีโดยฉพาะกีฬาฟุตบอลที่เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมสูงสุดและยังก่อให้เกิดสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพกายที่แข็งแรง คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย จึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กพ. ๒๕๖๔ ให้ดำเนินการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และงบประมาณ “การแข่งขันฟุตบอลสามเสนคัพ ประจำปี ๒๕๖๔” โดยกำหนดหลักเกณฑ์และงบประมาณ ดัง ไฟล์ต่อไปนี้

Link >>ประกาศที่ 008-2564 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และงบประมาณ.pdf

ขั้นตอน
1. ลงทะเบียนทีม ที่ https://qrgo.page.link/krLwq
2. ชำระค่าทีมทีมละ 5,000 บาท ที่ ธ.ไทยพาณิชย์ 0562537098 ชื่อบัญชี สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย สาขาซอยอารีย์สัมพันธ์
3. ส่งหลักฐานเข้า line กลุ่ม https://line.me/R/ti/g/QoAzcdW08x
4.ประชุมสรุปทีม ตาม เอกสารกฎกติกามารยาท ตาม link ด้านล่าง
5.เตรียมความพร้อมลงแข่งขัน

มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://line.me/R/ti/g/QoAzcdW08x หรือ แอด QR มาครับ

 

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา "นักเรียนเก่าดีเด่น"

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในที่ทำการสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย

แถลงการณ์หมดวาระการบริหารงานสมาคมฯ 

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมและศิษย์เก่าทุกท่าน
ผม โอฬาร ศักยโรจน์กุล นายกสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะที่ปรึกษาฯ ทุกท่าน ได้หมดวาระการบริหารงานสมาคมฯ ลงแล้ว เมื่อวานนี้ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๓ และได้มีพิธีส่งมอบงานอย่างเป็นทางการให้กับท่านพลเอกชูชาติ บัวขาว รองปลัดกระทรวงกลาโหม นายกสมาคมฯ คนใหม่ พร้อมคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ เรียบร้อยแล้ว ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความรักสามัคคีและการสนับสนุนจากองค์กรประชาคมสามเสน
ผมและคณะกรรมการของผมทุกคน ขอขอบคุณสมาชิก ศิษย์เก่า อดีตนายกฯ อดีตคณะกรรมการสมาคมฯ รุ่นพี่อาวุโส และองค์กรประชาคมสามเสนทุกองค์กร ที่ได้ให้การสนับสนุนการบริหาร การดำเนินงาน และกิจกรรมของสมาคมฯ ทุกๆ ด้าน ด้วยดี ตลอดระยะเวลา ๒ ปี ๖ เดือน
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งาน และกิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยนชน์ต่อโรงเรียน ครูอาจารย์ สมาชิก ศิษย์เก่า รวมถึงสังคมของเรา จะได้รับการสานต่อจากท่านนายกฯ และคณะกรรมการชุดใหม่ และที่สำคัญ คือพลังสนับสนุนจากมวลสมาชิก ศิษย์เก่า และองค์กรประชาคมสามเสนต่อไปและอย่างต่อเนื่อง ดังเช่นที่ผ่านมาครับ
ขอขอบคุณครับ
โอฬาร ศักยโรจน์กุล
อดีตนายกสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย
๒๙ พ.ย. ๒๕๖๓

พิธีส่งมอบงานสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย

ตามที่สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้นในวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยนั้น
สมาคมฯ ขอเรียนให้สมาชิกและศิษย์เก่าทุกท่านทราบว่า การประชุมทั้ง ๗ วาระดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุมสมาชิกมีมติเอกฉันท์ให้ ท่านพลเอกชูชาติ บัวขาว รองปลัดกระทรวงกลาโหม ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๒๓ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ พร้อมทีมทั้ง ๑๗ ท่าน เป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกสมาคมฯ คนใหม่ และกรรมการบริหารชุดใหม่ และขอขอบพระคุณท่านโอฬาร ศักยโรจน์กุล อดีตนายกสมาคมฯ พร้อมทั้งอดีตกรรมการบริหารและกรรมการที่ปรึกษาทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียงกัน
สำหรับสมาชิกและศิษย์เก่าที่ไม่ได้มาร่มประชุมสามารถรับทราบและรับชมรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ผ่าน VDO Presentation ได้ครับ

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัยขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัยขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ใน วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัยขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาและทักษิณานุปทาน 2563

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย ร่วมกับชมรมครูอาวุโสโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่านร่วมพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลแด่คุณครูและศิษย์เก่าสามเสนผู้ล่วงลับและแสดงมุทิตาระลึกถึงพระคุณครูและคุณครูอาวุโส

"งานแสดงมุทิตาและทักษิณานุปทาน 2563"

ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 9.00 ห้องประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย มีระบบ Check in และลงทะเบียนเข้างาน และมาตรการป้องกันโควิด 19 และร่วมสวมเสื้อ สามเสนฯ 65ปี มาร่วมงาน (มีจำหน่ายที่สมาคมฯและหน้างาน)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-278-4608 หรือคุณกัลยารัตน์(ยา) 061-312-9568/ คุณอศิภา(เปิ้ล) 090-881-8926

ลงทะเบียนออนไลน์ https://forms.gle/mViaWyjyWWbByBkH6

 


เชิญลงทะเบียนร่วมงาน online
เฉพาะ 200 ท่านแรก

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ส่งมอบคอมพิวเตอร์ Apple iMac พร้อม Application จำนวน ๒๑ ชุด ให้กับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ท่านโอฬาร ศักยโรจน์กุล นายกสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์ Apple iMac พร้อม Application จำนวน ๒๑ ชุด และ Apple TV จำนวน ๑ ชุด มูลค่า ๑,๑๖๓,๘๓๙.๒๓ บาท ให้กับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยมีท่านสหชัย สาสวน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ
คอมพิวเตอร์ Apple iMac ทั้ง ๒๑ เครื่องนี้ ได้ติดตั้งอยู่ในห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ iMac เพื่อให้คณาจารย์และนักเรียนได้ใช้ในการเรียนการสอน พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีให้เป็นเครื่องมือสร้างสรรค์และส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอน รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย
เปิดเทอมนี้ น้องๆ ของเราก็จะได้เข้าเรียนในห้องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงกันแล้วนะครับ พวกเราศิษย์เก่ารุ่นพี่หวังว่าจะได้รับทราบความก้าวหน้าและได้เห็นผลงานจากการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Apple iMac นี้กันนะครับ

96276586_2975973259147912_2257982071215489024_n

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย
ขอแจ้งเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓

ตามที่ข้อบังคับสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๘ ได้กำหนดให้สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัยต้องจัดให้มีประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนพฤษภาคมของทุก ๆ ปีนั้น
โดยที่ปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่แพร่กระจายเป็นวงกว้างและรวดเร็ว ทำให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกข้อกำหนดต่าง ๆ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ รวมถึงการขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนงดหรือเลื่อนการประชุม หรือจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสข้างต้น
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว และเห็นถึงความสำคัญของการให้ความร่วมมือเพื่อให้มาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนได้หารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วว่าเป็นเหตุสุดวิสัย จึงมีมติเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จะคลี่คลายลง
ทั้งนี้ สมาคมฯ จะกำหนดวันประชุมและแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ข้อบังคับสมาคมฯ ได้กำหนดไว้อีกครั้งหนึ่ง
เมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ ทั้งนี้ สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารของสมาคมฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่ Facebook
กดติดตามที่เพจ “สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย” และแอดไลน์ (@Line) : @samsenalumni หรือสอบถามรายละเอียดติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๗๘-๔๖๐๘

ประกาศรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่นประจำปี 2563

 

นรเก่าดีเด่น-ประกาศขยายเวลา

ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อ นักเรียนเก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

เสนอรายชื่อได้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2562
โดยจะมีการมอบรางวัลในงานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2563
15 กุมภาพันธ์ 2563 นี้
สามารถ Download รายละเอียดเกณท์การตัดสิน และ ใบสมัครเสนอรายชื่อได้ที่นี่

Download  ใบประกาศลักเกณฑ์คัดเลือกนักเรียนเก่าดีเด่น
ที่นี้ >>216601_ประกาศที่ 18-2562 หลักเกณฑ์คัดเลือกนักเรียนเก่าดีเด่น

Download ใบเสนอชื่อนักเรียนเก่าดีเด่น
ที่นี้ >>216598_ใบเสนอชื่อ นร.เก่าดีเด่น Final (แบบเขียนเติม) (1)

facebook เพจ : สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย
http:/www.samsenalumni.com/
หรือ ที่ทำก่ารสมาคมฯ อาคาร1 ชั้น 2 รร.สามเสนวิทยาลัย
02-278-4608

ขอบคุณครับ

เลขาฯคณะอนุกรรมการคัดเลือก นร.เก่าดีเด่น

77003516_2598975930180982_2031580850256084992_n

พิเศษ....สำหรับ ศิษย์เก่า ที่มาร่วมงาน แสดงมุทิตา และทักษิณานุปทาน 2562 พร้อมรับเสื้อยืดที่ระลึก

พิเศษ....สำหรับ ศิษย์เก่า ที่มาร่วมงาน แสดงมุทิตา และทักษิณานุปทาน 2562 พร้อมรับเสื้อยืดที่ระลึก..... "สามเสน มุทิตา'62 ..You Light Up My Life ".....ฟรี ภายในงาน..มีจำนวนจำกัด
จองขนาดไซด์เสื้อ ผ่านตัวแทนรุ่น หรือ QR สแกน/ลิงค์ ได้ภายในวันที่ 1 สค. นี้
(สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มาร่วมงานเท่านั้น)

ระบุการจองไซด์เสื้อและประสงค์เข้าร่วมงานได้ที่ ได้ที่ลิงค์นี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMRUzRVSnJILmrGJwSdNolTO8Y7PJzdanepEhw0Lh6Q_cr4w/viewform

65840621_2344024612342783_3407322724148707328_n

พิเศษ....สำหรับ ศิษย์เก่า ที่มาร่วมงาน แสดงมุทิตา และทักษิณานุปทาน 2562 พร้อมรับเสื้อยืดที่ระลึก

พิเศษ....สำหรับ ศิษย์เก่า ที่มาร่วมงาน แสดงมุทิตา และทักษิณานุปทาน 2562 พร้อมรับเสื้อยืดที่ระลึก..... "สามเสน มุทิตา'62 ..You Light Up My Life ".....ฟรี ภายในงาน..มีจำนวนจำกัด
จองขนาดไซด์เสื้อ ผ่านตัวแทนรุ่น หรือ QR สแกน/ลิงค์ ได้ภายในวันที่ 1 สค. นี้
(สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มาร่วมงานเท่านั้น)

ระบุการจองไซด์เสื้อและประสงค์เข้าร่วมงานได้ที่ ได้ที่ลิงค์นี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMRUzRVSnJILmrGJwSdNolTO8Y7PJzdanepEhw0Lh6Q_cr4w/viewform

65840621_2344024612342783_3407322724148707328_n
65722674_2342225139189397_4126371567431057408_n

ภาพบรรยากาศ งานพิธีทอดผ้าป่า โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยสมาคมผู้ปกครองและครู ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนฯและประชาคมสามเสนฯ

ภาพบรรยากาศ งานพิธีทอดผ้าป่า โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยสมาคมผู้ปกครองและครู ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนฯและประชาคมสามเสนฯ
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ท่านนายกสมาคมฯ นายโอฬาร ศักยโรจน์กุลได้มอบหมายให้ท่านอุปนายกฯ คุณกนกพร ไกรชมสม พร้อมตัวแทนด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะที่ปรึกษา เป็นตัวแทน ไปร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี โรงเรียนสามเสนฯ เพื่อการปรับปรุงรั้วกำแพงโรงเรียนและการสนับสนุนการเรียนการสอน
โดยนำเงินทำบุญจากกองผ้าป่าของสมาคมนักเรียนเก่าและศิษย์เก่า จำนวนยอดเงินรวม ๑๖๙,๑๙๐ บาทไปมอบให้ทางโรงเรียน
โดยรวมยอดกองผ้าป่าแจ้งอย่างไม่เป็นทางการตามที่แจ้งในครั้งนี้รวมประมาณ ๒,๑๔๖,๕๐๐ บาท

ขออนุโมทนาบุญไปยังศิษย์เก่าผู้มีจิตศรัทธา ทุกท่านที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วยเทอญ

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒
สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย นำโดย ท่านนายกสมาคมฯ นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล พร้อม ตัวแทนคณะกรรมการบริหาร ได้ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
ณ ห้องบันทึกเทปรายการ สถานีทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (สนามเป้า)

64875028_1407798169376726_4363165857627504640_o

ขอเชิญสมาชิกร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครู และ ประชาคมสามเสนฯ
ขอเชิญสมาชิกร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยสมาชิกสมาคมฯสามารถโอนเงินร่วมทำบุญทอดผ้าป่าได้ที่
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ ๔๒o-o๓๓๙๘๖-๓
นางอรสิริ อยู่ประเสริฐ เหรัญญิกฯ

ปล. ท่านใดประสงค์รับใบเสร็จรับเงิน แจ้งชื่อและที่อยู่พร้อมส่งหลักฐานได้ที่ ที่ทำการสมาคมฯ
โทร. o๒-๒๗๘๔๖o๘ หรือ line@ samsenalumni

62504435_2305504946194750_8908239158086991872_n

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย
ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒
ในวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องบัวชมพู อาคาร ๑ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ทั้งนี้ ขอให้ท่านนำบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ มาใช้ในการลงทะเบียนด้วย

***โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อสมาชิกได้ที่ www.samsenalumni.com/SamsenAlumniMember

จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน โปรดเข้าร่วมประชุมใหญ่โดยพร้อมเพรียงกัน
(และหลังจากประชุมขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน)
เชิญมากันเยอะๆ นะครับ............

สอบถามรายละเอียดติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๗๘-๔๖๐๘

59301710_2241976622547583_5163135269200723968_n

กิจกรรม สามเสนสัมพันธ์รักกันน้องพี่ แรลลี่การกุศล กรุงเทพฯ-สระบุรี 30-31 มี.ค.62

ควันหลง....
ประมวลภาพความประทับใจ ..กิจกรรม สามเสนสัมพันธ์รักกันน้องพี่ แรลลี่การกุศล กรุงเทพฯ-สระบุรี 30-31 มี.ค.62
https://youtu.be/nV6V0c05xCE

สามเสนสัมพันธ์รักกันน้องพี่ (ทำบุญตักบาตร) 30-31 มี.ค. 62.

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัยสามเสนสัมพันธ์รักกันน้องพี่ (ทำบุญตักบาตร) 30-31 มี.ค. 62.

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย สามเสนสัมพันธ์รักกันน้องพี่ (ปาร์ตี้ลายดอก) 30-31 มี.ค. 62.

พิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์


แจ้งข่าวเรื่องน่ายินดีให้พี่น้องชมพูเขียวได้ทราบครับ
สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย โดยท่านนายกสมาคมฯ นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
โครงการนี้เป็นโครงการที่สมาคมฯ ริเริ่มขึ้นในปีนี้ โดยเป็นโครงการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนกว่าจะจบการศึกษาในระดับชั้นสูงสุดของมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 10,000 บาทต่อปี และมัธยมศึกษาตอนปลายทุนละ 15,000 บาทต่อปี หมายความว่านักเรียนทุนของสมาคมฯ ที่อยู่ในระดับชั้น ม.2 จะได้รับทุน 2 ปี จนจบชั้น ม.3 และที่อยู่ในชั้น ม.4 จะได้รับทุน 3 ปี จนจบชั้น ม.6 ซึ่งสมาคมฯ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากท่านผู้อำนวยการ ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ และครูอาจารย์แนะแนวทุกท่าน
สำหรับปีการศึกษา 2561 มีผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 17 ราย ผ่านการพิจารณา จำนวน 14 ราย โดยเป็นนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ ดังนี้
- ม.2 จำนวน 3 ราย
- ม.3 ไม่มีผู้สมัครฯ
- ม.4 จำนวน 5 ราย
- ม.5 จำนวน 3 ราย และ
- ม.6 จำนวน 3 ราย
พิธีมอบทุนจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ ณ ห้องบัวชมพู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยน้องๆ นักเรียนทุนทั้ง 14 คนของเรา ได้เดินทางมารับทุนพร้อมผู้ปกครอง และได้ถ่ายภาพร่วมกับท่านนายกฯ ท่านรองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการไว้เป็นที่ระลึก
ในฐานะศิษย์เก่า และเป็นรุ่นพี่ของน้องๆ ทุกคน ขอแสดงความชื่นชมที่น้องๆ พากเพียร มุ่งมั่น และมีผลการเรียนอยู่ในระดับดี ถึงดีมาก และขอแสดงความยินดีที่น้องๆ ได้รับโอกาสดีเช่นนี้ พี่ๆ หวังว่าเมื่อน้องๆ ประสบความสำเร็จสมความมุ่งมั่นตั้งใจแล้ว จะสามารถดูแลครอบครัว สังคม และกลับมาดูแลน้องๆ ของเราในรุ่นต่อๆ ไปอย่างไม่ขาดสายนะครับ

ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อ นักเรียนเก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562

เสนอรายชื่อได้จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 โดยจะมีการมอบรางวัลในงานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2562 19 มกราคม 2562 นี้

สามารถ Download  รายละเอียดเกณท์การตัดสิน และ ใบสมัครเสนอรายชื่อได้ที่นี่ หรือ facebook เพจสมาคมนักเรียนเก่าสามเสน หรือ ที่ทำก่ารสมาคมฯ อาคาร1 ชั้น 2 รร.สามเสนวิทยาลัย 02-278-4608

ขอบคุณครับ

รัชตะ พละหาญ

Line official สมาคมฯ
ขอเชิญชวน เพื่อนๆ กดลิ้งค์ติดตามข้อมูลข่าวสาร อับเดตกิจกรรมต่างๆ ของทางสมาคมฯ
และโรงเรียนได้อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง ผ่านช่องทางสื่อสาร Samsen Alumni Line-Official
ตามลิ้งค์ https://lin.ee/yNXkpqq และขอฝากบอกต่อประชาสัมพันธ์ให้แก่
เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ  ชาวชมพูเขียวกระจายตามรุ่นต่างๆ ให้ทราบด้วยครับ

         หรือ Scan QR code

`

ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อ นักเรียนเก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564

เสนอรายชื่อได้จนถึงวันที่  10 เมษายน 2564

สามารถ Download รายละเอียดเกณท์การตัดสิน และ ใบสมัครเสนอรายชื่อได้ที่นี่

Download ใบประกาศหลักเกณฑ์คัดเลือกนักเรียนเก่าดีเด่น
ที่นี้ >>ประกาศที่ 007-2564 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธี

Download ใบเสนอชื่อนักเรียนเก่าดีเด่น
ที่นี้ >>216598_ใบเสนอชื่อ นร.เก่าดีเด่น Final (แบบเขียนเติม) (1)

ติดต่อสอบถามที่
facebook เพจ : สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย
http:/www.samsenalumni.com/
หรือ ที่ทำก่ารสมาคมฯ อาคาร1 ชั้น 2 รร.สามเสนวิทยาลัย
02-278-4608 , 061-3129568

ขอบคุณครับ

เลขาฯคณะอนุกรรมการคัดเลือก นร.เก่าดีเด่น

 

ประกาศการแข่งขันฟุตบอลสามเสนคัพ ครั้งที่ 5

ตามที่สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ในการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนเก่าฯรุ่นต่างๆให้เป็นหนึ่งเดียวนั้น การแข่งขันกีฬาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถให้นักเรียนเก่าฯสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดีโดยฉพาะกีฬาฟุตบอลที่เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมสูงสุดและยังก่อให้เกิดสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพกายที่แข็งแรง คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย จึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กพ. ๒๕๖๔ ให้ดำเนินการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และงบประมาณ “การแข่งขันฟุตบอลสามเสนคัพ ประจำปี ๒๕๖๔” โดยกำหนดหลักเกณฑ์และงบประมาณ ดัง ไฟล์ต่อไปนี้

Link >>ประกาศที่ 008-2564 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และงบประมาณ.pdf

ขั้นตอน
1. ลงทะเบียนทีม ที่ https://qrgo.page.link/krLwq
2. ชำระค่าทีมทีมละ 5,000 บาท ที่ ธ.ไทยพาณิชย์ 0562537098 ชื่อบัญชี สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย สาขาซอยอารีย์สัมพันธ์
3. ส่งหลักฐานเข้า line กลุ่ม https://line.me/R/ti/g/QoAzcdW08x
4.ประชุมสรุปทีม ตาม เอกสารกฎกติกามารยาท ตาม link ด้านล่าง
5.เตรียมความพร้อมลงแข่งขัน

มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://line.me/R/ti/g/QoAzcdW08x หรือ แอด QR มาครับ

 

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา "นักเรียนเก่าดีเด่น"

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในที่ทำการสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย

แถลงการณ์หมดวาระการบริหารงานสมาคมฯ 

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมและศิษย์เก่าทุกท่าน
ผม โอฬาร ศักยโรจน์กุล นายกสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะที่ปรึกษาฯ ทุกท่าน ได้หมดวาระการบริหารงานสมาคมฯ ลงแล้ว เมื่อวานนี้ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๓ และได้มีพิธีส่งมอบงานอย่างเป็นทางการให้กับท่านพลเอกชูชาติ บัวขาว รองปลัดกระทรวงกลาโหม นายกสมาคมฯ คนใหม่ พร้อมคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ เรียบร้อยแล้ว ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความรักสามัคคีและการสนับสนุนจากองค์กรประชาคมสามเสน
ผมและคณะกรรมการของผมทุกคน ขอขอบคุณสมาชิก ศิษย์เก่า อดีตนายกฯ อดีตคณะกรรมการสมาคมฯ รุ่นพี่อาวุโส และองค์กรประชาคมสามเสนทุกองค์กร ที่ได้ให้การสนับสนุนการบริหาร การดำเนินงาน และกิจกรรมของสมาคมฯ ทุกๆ ด้าน ด้วยดี ตลอดระยะเวลา ๒ ปี ๖ เดือน
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งาน และกิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยนชน์ต่อโรงเรียน ครูอาจารย์ สมาชิก ศิษย์เก่า รวมถึงสังคมของเรา จะได้รับการสานต่อจากท่านนายกฯ และคณะกรรมการชุดใหม่ และที่สำคัญ คือพลังสนับสนุนจากมวลสมาชิก ศิษย์เก่า และองค์กรประชาคมสามเสนต่อไปและอย่างต่อเนื่อง ดังเช่นที่ผ่านมาครับ
ขอขอบคุณครับ
โอฬาร ศักยโรจน์กุล
อดีตนายกสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย
๒๙ พ.ย. ๒๕๖๓

พิธีส่งมอบงานสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย

ตามที่สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้นในวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยนั้น
สมาคมฯ ขอเรียนให้สมาชิกและศิษย์เก่าทุกท่านทราบว่า การประชุมทั้ง ๗ วาระดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุมสมาชิกมีมติเอกฉันท์ให้ ท่านพลเอกชูชาติ บัวขาว รองปลัดกระทรวงกลาโหม ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๒๓ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ พร้อมทีมทั้ง ๑๗ ท่าน เป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกสมาคมฯ คนใหม่ และกรรมการบริหารชุดใหม่ และขอขอบพระคุณท่านโอฬาร ศักยโรจน์กุล อดีตนายกสมาคมฯ พร้อมทั้งอดีตกรรมการบริหารและกรรมการที่ปรึกษาทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียงกัน
สำหรับสมาชิกและศิษย์เก่าที่ไม่ได้มาร่มประชุมสามารถรับทราบและรับชมรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ผ่าน VDO Presentation ได้ครับ

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัยขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัยขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ใน วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัยขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาและทักษิณานุปทาน 2563

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย ร่วมกับชมรมครูอาวุโสโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่านร่วมพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลแด่คุณครูและศิษย์เก่าสามเสนผู้ล่วงลับและแสดงมุทิตาระลึกถึงพระคุณครูและคุณครูอาวุโส

"งานแสดงมุทิตาและทักษิณานุปทาน 2563"

ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 9.00 ห้องประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย มีระบบ Check in และลงทะเบียนเข้างาน และมาตรการป้องกันโควิด 19 และร่วมสวมเสื้อ สามเสนฯ 65ปี มาร่วมงาน (มีจำหน่ายที่สมาคมฯและหน้างาน)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-278-4608 หรือคุณกัลยารัตน์(ยา) 061-312-9568/ คุณอศิภา(เปิ้ล) 090-881-8926

ลงทะเบียนออนไลน์ https://forms.gle/mViaWyjyWWbByBkH6

 


เชิญลงทะเบียนร่วมงาน online
เฉพาะ 200 ท่านแรก

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ส่งมอบคอมพิวเตอร์ Apple iMac พร้อม Application จำนวน ๒๑ ชุด ให้กับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ท่านโอฬาร ศักยโรจน์กุล นายกสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์ Apple iMac พร้อม Application จำนวน ๒๑ ชุด และ Apple TV จำนวน ๑ ชุด มูลค่า ๑,๑๖๓,๘๓๙.๒๓ บาท ให้กับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยมีท่านสหชัย สาสวน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ
คอมพิวเตอร์ Apple iMac ทั้ง ๒๑ เครื่องนี้ ได้ติดตั้งอยู่ในห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ iMac เพื่อให้คณาจารย์และนักเรียนได้ใช้ในการเรียนการสอน พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีให้เป็นเครื่องมือสร้างสรรค์และส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอน รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย
เปิดเทอมนี้ น้องๆ ของเราก็จะได้เข้าเรียนในห้องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงกันแล้วนะครับ พวกเราศิษย์เก่ารุ่นพี่หวังว่าจะได้รับทราบความก้าวหน้าและได้เห็นผลงานจากการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Apple iMac นี้กันนะครับ

96276586_2975973259147912_2257982071215489024_n

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย
ขอแจ้งเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓

ตามที่ข้อบังคับสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๘ ได้กำหนดให้สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัยต้องจัดให้มีประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนพฤษภาคมของทุก ๆ ปีนั้น
โดยที่ปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่แพร่กระจายเป็นวงกว้างและรวดเร็ว ทำให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกข้อกำหนดต่าง ๆ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ รวมถึงการขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนงดหรือเลื่อนการประชุม หรือจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสข้างต้น
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว และเห็นถึงความสำคัญของการให้ความร่วมมือเพื่อให้มาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนได้หารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วว่าเป็นเหตุสุดวิสัย จึงมีมติเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จะคลี่คลายลง
ทั้งนี้ สมาคมฯ จะกำหนดวันประชุมและแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ข้อบังคับสมาคมฯ ได้กำหนดไว้อีกครั้งหนึ่ง
เมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ ทั้งนี้ สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารของสมาคมฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่ Facebook
กดติดตามที่เพจ “สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย” และแอดไลน์ (@Line) : @samsenalumni หรือสอบถามรายละเอียดติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๗๘-๔๖๐๘

ประกาศรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่นประจำปี 2563

 

นรเก่าดีเด่น-ประกาศขยายเวลา

ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อ นักเรียนเก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

เสนอรายชื่อได้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2562
โดยจะมีการมอบรางวัลในงานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2563
15 กุมภาพันธ์ 2563 นี้
สามารถ Download รายละเอียดเกณท์การตัดสิน และ ใบสมัครเสนอรายชื่อได้ที่นี่

Download  ใบประกาศลักเกณฑ์คัดเลือกนักเรียนเก่าดีเด่น
ที่นี้ >>216601_ประกาศที่ 18-2562 หลักเกณฑ์คัดเลือกนักเรียนเก่าดีเด่น

Download ใบเสนอชื่อนักเรียนเก่าดีเด่น
ที่นี้ >>216598_ใบเสนอชื่อ นร.เก่าดีเด่น Final (แบบเขียนเติม) (1)

facebook เพจ : สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย
http:/www.samsenalumni.com/
หรือ ที่ทำก่ารสมาคมฯ อาคาร1 ชั้น 2 รร.สามเสนวิทยาลัย
02-278-4608

ขอบคุณครับ

เลขาฯคณะอนุกรรมการคัดเลือก นร.เก่าดีเด่น

77003516_2598975930180982_2031580850256084992_n

พิเศษ....สำหรับ ศิษย์เก่า ที่มาร่วมงาน แสดงมุทิตา และทักษิณานุปทาน 2562 พร้อมรับเสื้อยืดที่ระลึก

พิเศษ....สำหรับ ศิษย์เก่า ที่มาร่วมงาน แสดงมุทิตา และทักษิณานุปทาน 2562 พร้อมรับเสื้อยืดที่ระลึก..... "สามเสน มุทิตา'62 ..You Light Up My Life ".....ฟรี ภายในงาน..มีจำนวนจำกัด
จองขนาดไซด์เสื้อ ผ่านตัวแทนรุ่น หรือ QR สแกน/ลิงค์ ได้ภายในวันที่ 1 สค. นี้
(สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มาร่วมงานเท่านั้น)

ระบุการจองไซด์เสื้อและประสงค์เข้าร่วมงานได้ที่ ได้ที่ลิงค์นี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMRUzRVSnJILmrGJwSdNolTO8Y7PJzdanepEhw0Lh6Q_cr4w/viewform

65840621_2344024612342783_3407322724148707328_n

พิเศษ....สำหรับ ศิษย์เก่า ที่มาร่วมงาน แสดงมุทิตา และทักษิณานุปทาน 2562 พร้อมรับเสื้อยืดที่ระลึก

พิเศษ....สำหรับ ศิษย์เก่า ที่มาร่วมงาน แสดงมุทิตา และทักษิณานุปทาน 2562 พร้อมรับเสื้อยืดที่ระลึก..... "สามเสน มุทิตา'62 ..You Light Up My Life ".....ฟรี ภายในงาน..มีจำนวนจำกัด
จองขนาดไซด์เสื้อ ผ่านตัวแทนรุ่น หรือ QR สแกน/ลิงค์ ได้ภายในวันที่ 1 สค. นี้
(สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มาร่วมงานเท่านั้น)

ระบุการจองไซด์เสื้อและประสงค์เข้าร่วมงานได้ที่ ได้ที่ลิงค์นี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMRUzRVSnJILmrGJwSdNolTO8Y7PJzdanepEhw0Lh6Q_cr4w/viewform

65840621_2344024612342783_3407322724148707328_n
65722674_2342225139189397_4126371567431057408_n

ภาพบรรยากาศ งานพิธีทอดผ้าป่า โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยสมาคมผู้ปกครองและครู ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนฯและประชาคมสามเสนฯ

ภาพบรรยากาศ งานพิธีทอดผ้าป่า โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยสมาคมผู้ปกครองและครู ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนฯและประชาคมสามเสนฯ
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ท่านนายกสมาคมฯ นายโอฬาร ศักยโรจน์กุลได้มอบหมายให้ท่านอุปนายกฯ คุณกนกพร ไกรชมสม พร้อมตัวแทนด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะที่ปรึกษา เป็นตัวแทน ไปร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี โรงเรียนสามเสนฯ เพื่อการปรับปรุงรั้วกำแพงโรงเรียนและการสนับสนุนการเรียนการสอน
โดยนำเงินทำบุญจากกองผ้าป่าของสมาคมนักเรียนเก่าและศิษย์เก่า จำนวนยอดเงินรวม ๑๖๙,๑๙๐ บาทไปมอบให้ทางโรงเรียน
โดยรวมยอดกองผ้าป่าแจ้งอย่างไม่เป็นทางการตามที่แจ้งในครั้งนี้รวมประมาณ ๒,๑๔๖,๕๐๐ บาท

ขออนุโมทนาบุญไปยังศิษย์เก่าผู้มีจิตศรัทธา ทุกท่านที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วยเทอญ

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒
สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย นำโดย ท่านนายกสมาคมฯ นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล พร้อม ตัวแทนคณะกรรมการบริหาร ได้ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
ณ ห้องบันทึกเทปรายการ สถานีทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (สนามเป้า)

64875028_1407798169376726_4363165857627504640_o

ขอเชิญสมาชิกร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครู และ ประชาคมสามเสนฯ
ขอเชิญสมาชิกร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยสมาชิกสมาคมฯสามารถโอนเงินร่วมทำบุญทอดผ้าป่าได้ที่
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ ๔๒o-o๓๓๙๘๖-๓
นางอรสิริ อยู่ประเสริฐ เหรัญญิกฯ

ปล. ท่านใดประสงค์รับใบเสร็จรับเงิน แจ้งชื่อและที่อยู่พร้อมส่งหลักฐานได้ที่ ที่ทำการสมาคมฯ
โทร. o๒-๒๗๘๔๖o๘ หรือ line@ samsenalumni

62504435_2305504946194750_8908239158086991872_n

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย
ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒
ในวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องบัวชมพู อาคาร ๑ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ทั้งนี้ ขอให้ท่านนำบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ มาใช้ในการลงทะเบียนด้วย

***โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อสมาชิกได้ที่ www.samsenalumni.com/SamsenAlumniMember

จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน โปรดเข้าร่วมประชุมใหญ่โดยพร้อมเพรียงกัน
(และหลังจากประชุมขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน)
เชิญมากันเยอะๆ นะครับ............

สอบถามรายละเอียดติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๗๘-๔๖๐๘

59301710_2241976622547583_5163135269200723968_n

กิจกรรม สามเสนสัมพันธ์รักกันน้องพี่ แรลลี่การกุศล กรุงเทพฯ-สระบุรี 30-31 มี.ค.62

ควันหลง....
ประมวลภาพความประทับใจ ..กิจกรรม สามเสนสัมพันธ์รักกันน้องพี่ แรลลี่การกุศล กรุงเทพฯ-สระบุรี 30-31 มี.ค.62
https://youtu.be/nV6V0c05xCE

สามเสนสัมพันธ์รักกันน้องพี่ (ทำบุญตักบาตร) 30-31 มี.ค. 62.

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัยสามเสนสัมพันธ์รักกันน้องพี่ (ทำบุญตักบาตร) 30-31 มี.ค. 62.

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย สามเสนสัมพันธ์รักกันน้องพี่ (ปาร์ตี้ลายดอก) 30-31 มี.ค. 62.

พิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์


แจ้งข่าวเรื่องน่ายินดีให้พี่น้องชมพูเขียวได้ทราบครับ
สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย โดยท่านนายกสมาคมฯ นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
โครงการนี้เป็นโครงการที่สมาคมฯ ริเริ่มขึ้นในปีนี้ โดยเป็นโครงการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนกว่าจะจบการศึกษาในระดับชั้นสูงสุดของมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 10,000 บาทต่อปี และมัธยมศึกษาตอนปลายทุนละ 15,000 บาทต่อปี หมายความว่านักเรียนทุนของสมาคมฯ ที่อยู่ในระดับชั้น ม.2 จะได้รับทุน 2 ปี จนจบชั้น ม.3 และที่อยู่ในชั้น ม.4 จะได้รับทุน 3 ปี จนจบชั้น ม.6 ซึ่งสมาคมฯ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากท่านผู้อำนวยการ ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ และครูอาจารย์แนะแนวทุกท่าน
สำหรับปีการศึกษา 2561 มีผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 17 ราย ผ่านการพิจารณา จำนวน 14 ราย โดยเป็นนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ ดังนี้
- ม.2 จำนวน 3 ราย
- ม.3 ไม่มีผู้สมัครฯ
- ม.4 จำนวน 5 ราย
- ม.5 จำนวน 3 ราย และ
- ม.6 จำนวน 3 ราย
พิธีมอบทุนจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ ณ ห้องบัวชมพู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยน้องๆ นักเรียนทุนทั้ง 14 คนของเรา ได้เดินทางมารับทุนพร้อมผู้ปกครอง และได้ถ่ายภาพร่วมกับท่านนายกฯ ท่านรองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการไว้เป็นที่ระลึก
ในฐานะศิษย์เก่า และเป็นรุ่นพี่ของน้องๆ ทุกคน ขอแสดงความชื่นชมที่น้องๆ พากเพียร มุ่งมั่น และมีผลการเรียนอยู่ในระดับดี ถึงดีมาก และขอแสดงความยินดีที่น้องๆ ได้รับโอกาสดีเช่นนี้ พี่ๆ หวังว่าเมื่อน้องๆ ประสบความสำเร็จสมความมุ่งมั่นตั้งใจแล้ว จะสามารถดูแลครอบครัว สังคม และกลับมาดูแลน้องๆ ของเราในรุ่นต่อๆ ไปอย่างไม่ขาดสายนะครับ

ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อ นักเรียนเก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562

เสนอรายชื่อได้จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 โดยจะมีการมอบรางวัลในงานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2562 19 มกราคม 2562 นี้

สามารถ Download  รายละเอียดเกณท์การตัดสิน และ ใบสมัครเสนอรายชื่อได้ที่นี่ หรือ facebook เพจสมาคมนักเรียนเก่าสามเสน หรือ ที่ทำก่ารสมาคมฯ อาคาร1 ชั้น 2 รร.สามเสนวิทยาลัย 02-278-4608

ขอบคุณครับ

รัชตะ พละหาญ

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในที่ทำการสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย

แถลงการณ์หมดวาระการบริหารงานสมาคมฯ 

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมและศิษย์เก่าทุกท่าน
ผม โอฬาร ศักยโรจน์กุล นายกสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะที่ปรึกษาฯ ทุกท่าน ได้หมดวาระการบริหารงานสมาคมฯ ลงแล้ว เมื่อวานนี้ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๓ และได้มีพิธีส่งมอบงานอย่างเป็นทางการให้กับท่านพลเอกชูชาติ บัวขาว รองปลัดกระทรวงกลาโหม นายกสมาคมฯ คนใหม่ พร้อมคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ เรียบร้อยแล้ว ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความรักสามัคคีและการสนับสนุนจากองค์กรประชาคมสามเสน
ผมและคณะกรรมการของผมทุกคน ขอขอบคุณสมาชิก ศิษย์เก่า อดีตนายกฯ อดีตคณะกรรมการสมาคมฯ รุ่นพี่อาวุโส และองค์กรประชาคมสามเสนทุกองค์กร ที่ได้ให้การสนับสนุนการบริหาร การดำเนินงาน และกิจกรรมของสมาคมฯ ทุกๆ ด้าน ด้วยดี ตลอดระยะเวลา ๒ ปี ๖ เดือน
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งาน และกิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยนชน์ต่อโรงเรียน ครูอาจารย์ สมาชิก ศิษย์เก่า รวมถึงสังคมของเรา จะได้รับการสานต่อจากท่านนายกฯ และคณะกรรมการชุดใหม่ และที่สำคัญ คือพลังสนับสนุนจากมวลสมาชิก ศิษย์เก่า และองค์กรประชาคมสามเสนต่อไปและอย่างต่อเนื่อง ดังเช่นที่ผ่านมาครับ
ขอขอบคุณครับ
โอฬาร ศักยโรจน์กุล
อดีตนายกสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย
๒๙ พ.ย. ๒๕๖๓

พิธีส่งมอบงานสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย

ตามที่สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้นในวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยนั้น
สมาคมฯ ขอเรียนให้สมาชิกและศิษย์เก่าทุกท่านทราบว่า การประชุมทั้ง ๗ วาระดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุมสมาชิกมีมติเอกฉันท์ให้ ท่านพลเอกชูชาติ บัวขาว รองปลัดกระทรวงกลาโหม ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๒๓ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ พร้อมทีมทั้ง ๑๗ ท่าน เป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกสมาคมฯ คนใหม่ และกรรมการบริหารชุดใหม่ และขอขอบพระคุณท่านโอฬาร ศักยโรจน์กุล อดีตนายกสมาคมฯ พร้อมทั้งอดีตกรรมการบริหารและกรรมการที่ปรึกษาทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียงกัน
สำหรับสมาชิกและศิษย์เก่าที่ไม่ได้มาร่มประชุมสามารถรับทราบและรับชมรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ผ่าน VDO Presentation ได้ครับ

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัยขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัยขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ใน วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัยขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาและทักษิณานุปทาน 2563

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย ร่วมกับชมรมครูอาวุโสโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่านร่วมพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลแด่คุณครูและศิษย์เก่าสามเสนผู้ล่วงลับและแสดงมุทิตาระลึกถึงพระคุณครูและคุณครูอาวุโส

"งานแสดงมุทิตาและทักษิณานุปทาน 2563"

ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 9.00 ห้องประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย มีระบบ Check in และลงทะเบียนเข้างาน และมาตรการป้องกันโควิด 19 และร่วมสวมเสื้อ สามเสนฯ 65ปี มาร่วมงาน (มีจำหน่ายที่สมาคมฯและหน้างาน)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-278-4608 หรือคุณกัลยารัตน์(ยา) 061-312-9568/ คุณอศิภา(เปิ้ล) 090-881-8926

ลงทะเบียนออนไลน์ https://forms.gle/mViaWyjyWWbByBkH6

 


เชิญลงทะเบียนร่วมงาน online
เฉพาะ 200 ท่านแรก

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ส่งมอบคอมพิวเตอร์ Apple iMac พร้อม Application จำนวน ๒๑ ชุด ให้กับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ท่านโอฬาร ศักยโรจน์กุล นายกสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์ Apple iMac พร้อม Application จำนวน ๒๑ ชุด และ Apple TV จำนวน ๑ ชุด มูลค่า ๑,๑๖๓,๘๓๙.๒๓ บาท ให้กับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยมีท่านสหชัย สาสวน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ
คอมพิวเตอร์ Apple iMac ทั้ง ๒๑ เครื่องนี้ ได้ติดตั้งอยู่ในห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ iMac เพื่อให้คณาจารย์และนักเรียนได้ใช้ในการเรียนการสอน พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีให้เป็นเครื่องมือสร้างสรรค์และส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอน รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย
เปิดเทอมนี้ น้องๆ ของเราก็จะได้เข้าเรียนในห้องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงกันแล้วนะครับ พวกเราศิษย์เก่ารุ่นพี่หวังว่าจะได้รับทราบความก้าวหน้าและได้เห็นผลงานจากการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Apple iMac นี้กันนะครับ

96276586_2975973259147912_2257982071215489024_n

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย
ขอแจ้งเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓

ตามที่ข้อบังคับสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๘ ได้กำหนดให้สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัยต้องจัดให้มีประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนพฤษภาคมของทุก ๆ ปีนั้น
โดยที่ปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่แพร่กระจายเป็นวงกว้างและรวดเร็ว ทำให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกข้อกำหนดต่าง ๆ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ รวมถึงการขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนงดหรือเลื่อนการประชุม หรือจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสข้างต้น
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว และเห็นถึงความสำคัญของการให้ความร่วมมือเพื่อให้มาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนได้หารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วว่าเป็นเหตุสุดวิสัย จึงมีมติเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จะคลี่คลายลง
ทั้งนี้ สมาคมฯ จะกำหนดวันประชุมและแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ข้อบังคับสมาคมฯ ได้กำหนดไว้อีกครั้งหนึ่ง
เมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ ทั้งนี้ สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารของสมาคมฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่ Facebook
กดติดตามที่เพจ “สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย” และแอดไลน์ (@Line) : @samsenalumni หรือสอบถามรายละเอียดติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๗๘-๔๖๐๘

ประกาศรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่นประจำปี 2563

 

นรเก่าดีเด่น-ประกาศขยายเวลา

ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อ นักเรียนเก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

เสนอรายชื่อได้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2562
โดยจะมีการมอบรางวัลในงานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2563
15 กุมภาพันธ์ 2563 นี้
สามารถ Download รายละเอียดเกณท์การตัดสิน และ ใบสมัครเสนอรายชื่อได้ที่นี่

Download  ใบประกาศลักเกณฑ์คัดเลือกนักเรียนเก่าดีเด่น
ที่นี้ >>216601_ประกาศที่ 18-2562 หลักเกณฑ์คัดเลือกนักเรียนเก่าดีเด่น

Download ใบเสนอชื่อนักเรียนเก่าดีเด่น
ที่นี้ >>216598_ใบเสนอชื่อ นร.เก่าดีเด่น Final (แบบเขียนเติม) (1)

facebook เพจ : สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย
http:/www.samsenalumni.com/
หรือ ที่ทำก่ารสมาคมฯ อาคาร1 ชั้น 2 รร.สามเสนวิทยาลัย
02-278-4608

ขอบคุณครับ

เลขาฯคณะอนุกรรมการคัดเลือก นร.เก่าดีเด่น

77003516_2598975930180982_2031580850256084992_n

พิเศษ....สำหรับ ศิษย์เก่า ที่มาร่วมงาน แสดงมุทิตา และทักษิณานุปทาน 2562 พร้อมรับเสื้อยืดที่ระลึก

พิเศษ....สำหรับ ศิษย์เก่า ที่มาร่วมงาน แสดงมุทิตา และทักษิณานุปทาน 2562 พร้อมรับเสื้อยืดที่ระลึก..... "สามเสน มุทิตา'62 ..You Light Up My Life ".....ฟรี ภายในงาน..มีจำนวนจำกัด
จองขนาดไซด์เสื้อ ผ่านตัวแทนรุ่น หรือ QR สแกน/ลิงค์ ได้ภายในวันที่ 1 สค. นี้
(สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มาร่วมงานเท่านั้น)

ระบุการจองไซด์เสื้อและประสงค์เข้าร่วมงานได้ที่ ได้ที่ลิงค์นี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMRUzRVSnJILmrGJwSdNolTO8Y7PJzdanepEhw0Lh6Q_cr4w/viewform

65840621_2344024612342783_3407322724148707328_n

พิเศษ....สำหรับ ศิษย์เก่า ที่มาร่วมงาน แสดงมุทิตา และทักษิณานุปทาน 2562 พร้อมรับเสื้อยืดที่ระลึก

พิเศษ....สำหรับ ศิษย์เก่า ที่มาร่วมงาน แสดงมุทิตา และทักษิณานุปทาน 2562 พร้อมรับเสื้อยืดที่ระลึก..... "สามเสน มุทิตา'62 ..You Light Up My Life ".....ฟรี ภายในงาน..มีจำนวนจำกัด
จองขนาดไซด์เสื้อ ผ่านตัวแทนรุ่น หรือ QR สแกน/ลิงค์ ได้ภายในวันที่ 1 สค. นี้
(สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มาร่วมงานเท่านั้น)

ระบุการจองไซด์เสื้อและประสงค์เข้าร่วมงานได้ที่ ได้ที่ลิงค์นี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMRUzRVSnJILmrGJwSdNolTO8Y7PJzdanepEhw0Lh6Q_cr4w/viewform

65840621_2344024612342783_3407322724148707328_n
65722674_2342225139189397_4126371567431057408_n

ภาพบรรยากาศ งานพิธีทอดผ้าป่า โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยสมาคมผู้ปกครองและครู ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนฯและประชาคมสามเสนฯ

ภาพบรรยากาศ งานพิธีทอดผ้าป่า โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยสมาคมผู้ปกครองและครู ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนฯและประชาคมสามเสนฯ
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ท่านนายกสมาคมฯ นายโอฬาร ศักยโรจน์กุลได้มอบหมายให้ท่านอุปนายกฯ คุณกนกพร ไกรชมสม พร้อมตัวแทนด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะที่ปรึกษา เป็นตัวแทน ไปร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี โรงเรียนสามเสนฯ เพื่อการปรับปรุงรั้วกำแพงโรงเรียนและการสนับสนุนการเรียนการสอน
โดยนำเงินทำบุญจากกองผ้าป่าของสมาคมนักเรียนเก่าและศิษย์เก่า จำนวนยอดเงินรวม ๑๖๙,๑๙๐ บาทไปมอบให้ทางโรงเรียน
โดยรวมยอดกองผ้าป่าแจ้งอย่างไม่เป็นทางการตามที่แจ้งในครั้งนี้รวมประมาณ ๒,๑๔๖,๕๐๐ บาท

ขออนุโมทนาบุญไปยังศิษย์เก่าผู้มีจิตศรัทธา ทุกท่านที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วยเทอญ

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒
สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย นำโดย ท่านนายกสมาคมฯ นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล พร้อม ตัวแทนคณะกรรมการบริหาร ได้ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
ณ ห้องบันทึกเทปรายการ สถานีทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (สนามเป้า)

64875028_1407798169376726_4363165857627504640_o

ขอเชิญสมาชิกร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครู และ ประชาคมสามเสนฯ
ขอเชิญสมาชิกร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยสมาชิกสมาคมฯสามารถโอนเงินร่วมทำบุญทอดผ้าป่าได้ที่
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ ๔๒o-o๓๓๙๘๖-๓
นางอรสิริ อยู่ประเสริฐ เหรัญญิกฯ

ปล. ท่านใดประสงค์รับใบเสร็จรับเงิน แจ้งชื่อและที่อยู่พร้อมส่งหลักฐานได้ที่ ที่ทำการสมาคมฯ
โทร. o๒-๒๗๘๔๖o๘ หรือ line@ samsenalumni

62504435_2305504946194750_8908239158086991872_n

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย
ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒
ในวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องบัวชมพู อาคาร ๑ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ทั้งนี้ ขอให้ท่านนำบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ มาใช้ในการลงทะเบียนด้วย

***โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อสมาชิกได้ที่ www.samsenalumni.com/SamsenAlumniMember

จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน โปรดเข้าร่วมประชุมใหญ่โดยพร้อมเพรียงกัน
(และหลังจากประชุมขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน)
เชิญมากันเยอะๆ นะครับ............

สอบถามรายละเอียดติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๗๘-๔๖๐๘

59301710_2241976622547583_5163135269200723968_n

กิจกรรม สามเสนสัมพันธ์รักกันน้องพี่ แรลลี่การกุศล กรุงเทพฯ-สระบุรี 30-31 มี.ค.62

ควันหลง....
ประมวลภาพความประทับใจ ..กิจกรรม สามเสนสัมพันธ์รักกันน้องพี่ แรลลี่การกุศล กรุงเทพฯ-สระบุรี 30-31 มี.ค.62
https://youtu.be/nV6V0c05xCE

สามเสนสัมพันธ์รักกันน้องพี่ (ทำบุญตักบาตร) 30-31 มี.ค. 62.

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัยสามเสนสัมพันธ์รักกันน้องพี่ (ทำบุญตักบาตร) 30-31 มี.ค. 62.

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย สามเสนสัมพันธ์รักกันน้องพี่ (ปาร์ตี้ลายดอก) 30-31 มี.ค. 62.

พิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์


แจ้งข่าวเรื่องน่ายินดีให้พี่น้องชมพูเขียวได้ทราบครับ
สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย โดยท่านนายกสมาคมฯ นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
โครงการนี้เป็นโครงการที่สมาคมฯ ริเริ่มขึ้นในปีนี้ โดยเป็นโครงการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนกว่าจะจบการศึกษาในระดับชั้นสูงสุดของมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 10,000 บาทต่อปี และมัธยมศึกษาตอนปลายทุนละ 15,000 บาทต่อปี หมายความว่านักเรียนทุนของสมาคมฯ ที่อยู่ในระดับชั้น ม.2 จะได้รับทุน 2 ปี จนจบชั้น ม.3 และที่อยู่ในชั้น ม.4 จะได้รับทุน 3 ปี จนจบชั้น ม.6 ซึ่งสมาคมฯ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากท่านผู้อำนวยการ ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ และครูอาจารย์แนะแนวทุกท่าน
สำหรับปีการศึกษา 2561 มีผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 17 ราย ผ่านการพิจารณา จำนวน 14 ราย โดยเป็นนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ ดังนี้
- ม.2 จำนวน 3 ราย
- ม.3 ไม่มีผู้สมัครฯ
- ม.4 จำนวน 5 ราย
- ม.5 จำนวน 3 ราย และ
- ม.6 จำนวน 3 ราย
พิธีมอบทุนจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ ณ ห้องบัวชมพู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยน้องๆ นักเรียนทุนทั้ง 14 คนของเรา ได้เดินทางมารับทุนพร้อมผู้ปกครอง และได้ถ่ายภาพร่วมกับท่านนายกฯ ท่านรองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการไว้เป็นที่ระลึก
ในฐานะศิษย์เก่า และเป็นรุ่นพี่ของน้องๆ ทุกคน ขอแสดงความชื่นชมที่น้องๆ พากเพียร มุ่งมั่น และมีผลการเรียนอยู่ในระดับดี ถึงดีมาก และขอแสดงความยินดีที่น้องๆ ได้รับโอกาสดีเช่นนี้ พี่ๆ หวังว่าเมื่อน้องๆ ประสบความสำเร็จสมความมุ่งมั่นตั้งใจแล้ว จะสามารถดูแลครอบครัว สังคม และกลับมาดูแลน้องๆ ของเราในรุ่นต่อๆ ไปอย่างไม่ขาดสายนะครับ

ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อ นักเรียนเก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562

เสนอรายชื่อได้จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 โดยจะมีการมอบรางวัลในงานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2562 19 มกราคม 2562 นี้

สามารถ Download  รายละเอียดเกณท์การตัดสิน และ ใบสมัครเสนอรายชื่อได้ที่นี่ หรือ facebook เพจสมาคมนักเรียนเก่าสามเสน หรือ ที่ทำก่ารสมาคมฯ อาคาร1 ชั้น 2 รร.สามเสนวิทยาลัย 02-278-4608

ขอบคุณครับ

รัชตะ พละหาญ

"ประมวลภาพประทับใจ รักเราไม่เก่าเลย."

6 องค์กรประชาคมสามเสน รวมพลังความรักสามัคคีจัดงาน
"รักเราไม่เก่าเลย" ..ในเดือนแห่งความรัก

วันนี้ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง ธาราเทพ รร.เจ้าพระยาปาร์ค
-สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพร่วมกับ
-โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
-มูลนิธิโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
-ชมรมครูอาวุโส
-มูลนิธินักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย
-สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

จัดงานรักเราไม่เก่าเลย
เพื่อแสดง มุทิตาจิตต่อคุณครูที่อายุ 6/7/8+ รอบ
มีคุณครูมาร่วมงานทั้งสิ้น 90 ท่าน

คุณครูไพเราะ อายุ 103 ปี กรุณาให้เกียรติ มาร่วมงาน ลูกหลาน เหลน ปลาบปลื้มใจ
ขอกราบขอบพระคุณองค์กรประชาคมสามเสนวิทยาลัย คณาจารย์ และพี่ๆ น้องๆ ศิษย์เก่าทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ เราจะร่วมมือกันเดินหน้าเพื่อเป้าหมายให้โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยที่รักของเราพัฒนามั่นคงยิ่งๆ ขึ้นไป

ดูรูปทั้งหมด

"ประมวลภาพประทับใจ คืนสู่เหย้า 2561 สามเสน สามัคคี สีสัน (4)."

ภาพบรรยากาศ ความรัก ความสามัคคี และความสนุกสนาน ของพี่น้อง ชมพูเขียว..ที่มากันแบบ colorful สดใสๆ เฮฮา กันมากมาย ขอขอบพระคุณพี่น้องสามเสนทุกท่าน ที่มาร่วมงานกันในคร้งนี้

ดูรูปทั้งหมด

"ประมวลภาพประทับใจ คืนสู่เหย้า 2561 สามเสน สามัคคี สีสัน (3)."

ขอขอบคุณ เหล่าบรรดา ศิลปิน วงดนตรีรับเชิญ ที่อาสามาขึ้นแสดงบนเวที ที้งสองวง จาก น้อง ม.1 ปัจจุบัน วง ไดนามิค...และ และ จากรุ่น 27 วง คำผวน .. สร้างความมันส์ ความสนุกและสีสัน ในครั้งนี้

ดูรูปทั้งหมด

"ประมวลภาพประทับใจ คืนสู่เหย้า 2561 สามเสน สามัคคี สีสัน (2)."

ภาพ บรรดา รุ่นพี่เก่าๆ ที่ปรึกษา กิติมศักดิ์ และประชาคมสามเสน สมาคมนักเรียนเก่า สมาคมผปค. มูลนิธิ ครูปัจจุบัน มาร่วมงานกันอย่างอบอุ่น และสามัคคี

ดูรูปทั้งหมด

"ประมวลภาพประทับใจ คืนสู่เหย้า 2561 สามเสน สามัคคี สีสัน (1 )."

ภาพบรรยากาศความรัก ความอบอุ่น ของอาจารย์ ครูอาวุโส ที่มาร่วมเป็นเกียรติในงาน คืนสู่เหย้าครั้งนี้ กันอย่างมากมาย… โดนสมาคมนักเรียนเก่าได้จัดกิจกรรม อภิวันทน์ คุณครู และ มอบ เงินรายได้จากการจำหน่ายผ้าพันคอ we are samsen ให้กับชมรมครูอาวุโส จำนวน 150,000 บาท

ดูรูปทั้งหมด

" ประกาศรายชื่อ รางวัลนักเรียนเก่าดีเด่นประจำปี 2561 "

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี ในพิธีรับโล่รางวัลเกียรติคุณ กับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนเก่าดีเด่นประจำปี 2560 และ ปี 2561 โดยจะมีขึ้น ในงาน คืนสู้เหย้า2561 ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561 นี้

26731086_1593473237397928_318066527844394910_n
26757209_1593473240731261_8704677047573460608_o
26678367_1593473234064595_8139921830021126179_o

Since 1993

"ตั๊ก นภัสกร มิตรเอม สามเสน รุ่น33"

ตั๊ก นภัสกร มิตรเอม สามเสน รุ่น33
สมัยเรียนชื่อ สมพล มิตรเอม นะจะบอกให้
......ชวนพี่น้องสามเสน ร่วมงานคืนสู่เหย้า...2561นี้ กันแบบ มาดเข้ม มาดเท่ห์ เลยทีเดียว

 

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=xR8FDDlW7ao&feature=youtu.be" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-ft="{"tn":"-U"}" data-lynx-mode="async" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxR8FDDlW7ao%26feature%3Dyoutu.be&h=ATMyoL9ANZT-3RgxJS1wM35my23F9S9KRjd_u0AGgcgEO1R6tXF7lt2CSMxfJOWlYQ8UWQVW_Z2EeumN1BQVXV_mAdk2GBQDmk1F7xM5vl0gVnvhqibYoR5QhRIprDj0AMmRFO72HIey1sxkjsxXgp0GnYelVSsMy5sUjB0tpf2U5Govtrug6iKucvO7-l2GBm0OuGH9do3_MqWx-LhzuLoTwnCjQ576ILS07IP3QLo3OQUmPPz0PB5sWQST3y1Divi0GbUw_-YlovU63tnWrXHO7bcvSUtsDcESOY8">https://www.youtube.com/watch?v=xR8FDDlW7ao&feature=youtu.be</a>

"ไบรท์ สัพพัญญู อวิหิงสานนท์ นักแบตมินตันทีมชาติ สามเสนรุ่น 52 "

ไบรท์ สัพพัญญู อวิหิงสานนท์ นักแบตมินตันทีมชาติ สามเสนรุ่น 52
พักการซ้อมเพื่อชาติ มาประกาศเชิญชวน พี่น้องชมพูเขียว มาร่วมงานคืนสู่เหย้า 2561

 

 

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=kKbYu84DgMs" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-ft="{"tn":"-U"}" data-lynx-mode="async" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DkKbYu84DgMs&h=ATM65WpkKAXtjurJV1Z-t0lcPD50KfrkQH7UqHU8kXKRobYMRBvzVTGqEWLsjspd_t21wN7UGH03HGPdNaLHRwIHvDbxUey8ImFL-OymB5tW4cPMb9WOfFDoA373HM10YTKXCd_F5_odvkwE7A_RRRwe9mr6P1vyDkPeNhHLcchuSmW6AHKbLnUxszXmMQ5qfiWMdQwIxaSxXTKOi1odDx9Bue0F0FT5vwoEKgV0ZLz8jXgiHU28wKAKv4l8HEGRcSmvPJrt-tyFVyxaegxzfMWBgKLUzjoFK27u8z0">https://www.youtube.com/watch?v=kKbYu84DgMs</a>

Since 1993

"น้องใยบัว ฐิติวัลย์ กล้าตลุมบอน ..สามเสนรุ่น 54 นางเอกสาวช่อง 7 สี"

น้องใยบัว ฐิติวัลย์ กล้าตลุมบอน ..สามเสนรุ่น 54 นางเอกสาวช่อง 7 สี จากละครจักรๆวงค์ๆ ... มาชวนพี่น้อง ชมพูเขียว แต่งตัวจี๊ด...มารวมกันให้หายคิดถึงแล้วเจอะเจอ กับน้องใยบัว .บนเวทีได้ ในงาน คืนสู่เหย้า สามเสน สามัคคี สีสัน ในวันเสาร์ที่ 20 ม.ค. 2561 นี้....

https://www.youtube.com/watch?v=f8NmdfCH_NE

 

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=f8NmdfCH_NE" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-ft="{"tn":"-U"}" data-lynx-mode="async" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Df8NmdfCH_NE&h=ATNp5jbB5bZNqhm54pd_0X8RpLkbr98uM6KHulVx91mODTj91CUz6mZnh2Y9GrMvzAu-lhqdc_n8FMD7wrcXrB5pBCbxZREVfCk5DDIY5pWR-BtBWFMYJHOx4cj8XoW9nMi0Dzqe0khaL_aGoo-FrwudgVGJS0hbuonJsjmZL6zD59HhvhuKVVdGGdXmR2mIFBYibCmruJBCSR4TdvXAgwr7ICAkXre1wY-cUIUsqnfz4_82w89T2ZdecshA3FIwF54Tl9I2gdUJvlF4iDlXwC79UHybfpq9nHnCiho">https://www.youtube.com/watch?v=f8NmdfCH_NE</a>

Since 1993

"น้องอิมเมจ สามเสนรุ่น 59 ฝากเชิญชวน พี่น้องชาวชมพูเขียว "

น้องอิมเมจ สามเสนรุ่น 59 ฝากเชิญชวน พี่น้องชาวชมพูเขียว มางานคืนสู่เหย้า สามเสน สามัคคี สีสัน..2561 ...ชวนกันแต่งสีสัน กวน เฮฮา มางานกันนะจร้าาาาาา

 

<a href="https://youtu.be/CMBXeACaV3g" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-ft="{"tn":"-U"}" data-lynx-mode="async" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FCMBXeACaV3g&h=ATNY1Hd38iO2Pm4Sc3AAv85llsFGrg9CbxBktDd3pSiUNAm_AFRSdtl7NbTPwdf3J7vWXLJr_D9zQKjMrVwdMswy4jBmOV-ZzhZmvm5j91NFn_1qVEdyFMzvjnMzIb8YPHOU7SEdOFrCkDcdzmAB_oeTRaOlRP0aBWKELjCTbSU1Fhm7Iysar1WNHP8ZIORNPZHG8EMBH_IP55h983XPg-BSQ2XFmedRgPiPbHnfAsZHwuUANwH8ZywhVeHmDlkstkOfrZ74mqtcicAHTEAgtehRwUhxTcd0VuiM1oM">https://youtu.be/CMBXeACaV3g</a>

แถลง
39425

Since 1993

" แอน ธิติมา ปทุมทิพย์ (แอน X3 ซุเปอร์แกงค์) สามเสนฯรุ่น 41"

นักร้องสาวเสียงใส แอน ธิติมา ปทุมทิพย์ (แอน X3 ซุเปอร์แกงค์) สามเสนฯรุ่น 41 มาชวน พี่น้อง ชาวชมพู-เขียว ในงานคืนสู่เหย้าสามเสนฯ 2561 สามเสน สามัคคี สีสัน.... 20 มกราคม นี้เจอกัน...นะจ๊ะ  https://www.youtube.com/watch?v=wPtd0qg7x54

 

Since 1993

"เพชร กรุณพล เทียนสุวรรณ ...พระเอกหนุ่ม สามเสนฯรุ่น 38 "

เพชร กรุณพล เทียนสุวรรณ ...พระเอกหนุ่ม สามเสนฯรุ่น 38 ตะลุยหนาวจากเจแปน..กัดฟันกลั้นหนาวมาเชิญชวน พี่น้อง ชาวชมพู-เขียว ร่วมแต่งตัวสดใส แบบ Colorful ในงานคืนสู่เหย้าสามเสนฯ 2561 20 มกราคม นี้เจอกัน...นะจ๊ะ

Since 1993

" สามเสน สามัคคี สีสัน.. Samsen Colorful Unity"

เพื่อนๆพี่น้อง ชาวชมพู-เขียว เตรียมตัวมาเจอกัน..ให้หายคิดถึง หลังจากว่างเว้นไปหนึ่งปี... งานใหญ่ที่พวกเรารอคอย...ที่จะมาเจอกัน
"คืนสู่เหย้า 2561
เสาร์ที่ 20 มกราคม นี้"

กับ " สามเสน สามัคคี สีสัน.. Samsen Colorful Unity"

เตรียมตัว แต่งสีแต่งสันกันมา เฮฮาสามัคคี...จะแต่งกันเป็นก๊วน หรือฮากันเป็นแก๊งค์ มาแสดงพลังความสามัคคี ของพี่น้องสามเสนฯ กัน........รางวัลเพี๊ยบบบบบ.. นะจ๊ะ

(ปล. ติดตามรายละเอียด ต่างๆ การซื้อบัตรและการจองโต๊ะได้ ตาม รายละเอียดในประกาศนี้ได้เลย....)
หมายเหตุ..ไม่มีจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานนะครับ

23843654_1545507985527787_5089152313672247936_n