test
Homeข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมนักเรียนเก่าฯ ร่วมสมทบเงินจำนวน 10,000

สมาคมนักเรียนเก่าฯ ร่วมสมทบเงินจำนวน 10,000

สมาคมนักเรียนเก่าฯ ร่วมสมทบเงินจำนวน 10,000 สมาคมนักเรียนเก่าฯ ร่วมสมทบเงินจำนวน 10,000 บาท ในการบริจาคโต๊ะ เก้าอี้ ให้นักเรียนเพื่อปลูกฝั่งคุณธรรม นำพาชีวิตโรงเรียนอิสลามสัมพันธ์ ในสังกัดของมัสยิดน๊ะฮ์ฎอตุ๊ลอิสลาห์ บางบัวทอง นนทบุรี โดยการประสานจาก
นายสมชาย กูใหญ่ อดีต นายกสมาคมนักเรียนเก่าฯ

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments