Homeข่าวประชาสัมพันธ์ขอแสดงความยินดีกับ พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ สามเสนรุ่นที่ 24

ขอแสดงความยินดีกับ พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ สามเสนรุ่นที่ 24

เลื่อนยศ5
สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ
พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ สามเสนรุ่นที่ 24 ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การทหารผ่านศึก
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวชมพู-เขียว
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments