Homeข่าวประชาสัมพันธ์พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564 วันที่ 14 ก.ย. 64

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564 วันที่ 14 ก.ย. 64

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย จัดพิธีมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2564 ในวันที่ 14 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. สามารถเข้าร่วมในพิธีผ่านโปรแกรม Microsoft Team โดยการสแกน QR Code
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments